Paskelbė Vyt. Tolimenas, 2011 m. liepos 28 d.

Senovėje vienas Rytų valdovas įsakė išminčiui patarėjui parašyti žmonijos istoriją. Po kelerių metų išminčius atvedė valdovui knygomis apkrautą kupranugarį. – Senas esu, nebeperskaitysiu, sutrumpink, – tarė valdovas. Po kurio laiko pas sunkiai sergantį valdovą knyga nešinas vėl atėjo išminčius. – Matai, mano laikas baigiasi, papasakok trumpai, kaip viskas buvo, – pratarė ligonis. – Jie gimė, […]

Tęsti skaityti apie Į atminties šulinį pažvelgus – knygos apie tremtį