Paskelbė Skaitytojas, 2012 m. birželio 12 d.

Nedaug turime epistolinės lietuvių literatūros, o tokios, kurią galėtum skaityti nelyginant Šv. Raštą, suvokdamas jos nekasdienišką, tačiau egzistenciškai būtiną kiekvienam, gyvenančiam ne vien duona, prasmę, lyg ir išvis nebuvo. Na, gal M. K. Čiurlionio LAIŠKAI SOFIJAI**, o dabar – A. J. Greimo ir A. Kašubienės korespondencija.* Pradėjus palyginimu, savaime randasi ir kiti. Visa knyga – […]

Tęsti skaityti apie „ rašėm lyg laikydami vienas kito ranką…“ *