Dievo pasiuntinys, arba Aukštųjų gyvenimo vertybių sargyboje

Virtuali paroda

Temos

Kazimieras Vasiliauskas prisiminimuose

Visi sutikusieji savo gyvenimo keliuose Monsinjorą buvo ir liko paliesti. Tebesaugo Jo: akis, dėmesį, šilumą, atidą, užuojautą, supratimą, paguodą, sustiprinimą. Tebesaugo Jo MEILĘ. Tik įsiklausykime kaip skamba prisiminimų pavadinimai – Širdies neatskiriamasis, Aukštųjų idealų riteris, Jis toks – vienintelis, Šapas, palaikęs pusiausvyrą, Meilės ir laisvės kunigas, Daugiau nei brolis, Mūsų Kaziukas, Žmonių Monsinjoras…

Širdies neatskiriamasis : monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas mūsų atsiminimuose knygos viršelis
Širdies neatskiriamasis: monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas mūsų atsiminimuose, 2002

Ištrauka iš knygos „Širdies neatskiriamasis: monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas mūsų atsiminimuose“

Tėvo Stanislovo atsiminimai – skaito Albinas Kėleris

Viktorijos Daujotytės Žmogus ir jo kalnas knygos viršelis
Viktorija Daujotytė. Žmogus ir jo kalnas, 2005
Algimantas Nakas, Julius Norkevičius. Bičiulystės puslapiai knygos viršelis
Algimantas Nakas, Julius Norkevičius. Bičiulystės puslapiai, 2002
Stasys Lipskis Širdies ir altorių šviesoj knygos viršelis
Stasys Lipskis. Širdies ir altorių šviesoj, 2009
Antanas Drilinga Monsinjoras knygos viršelis
Antanas Drilinga. Monsinjoras, 1994
Vieno žąsiaganio istorija knygos viršelis
Vaclovas Aliulis. Vieno žąsiaganio istorija: pasakojimai ir pamąstymai, 2007
Jonas Mikelinskas Žmogus ir jo legenda knygos viršelis
Jonas Mikelinskas. Žmogus ir jo legenda, 2009
Onė Baliukonė Ant sapnų tilto knygos viršelis
Onė Baliukonė. Ant sapnų tilto, 2003
Juozas Mureika Pajautos mintys knygos viršelis
Juozas Mureika. Pajaustos mintys, 2006
Arvydas Juozaitis Kraštai ir žmonės knygos viršelis
Arvydas Juozaitis. Kraštai ir žmonės, 2015