Dievo pasiuntinys, arba Aukštųjų gyvenimo vertybių sargyboje

Virtuali paroda

Temos

Kazimiero Vasiliausko karta: tiesa, grožis, kūryba

Jaunas Kazimieras Vasiliauskas priklausė idealistų, didžiųjų aukštumų siekėjų sparnui, draudžiamai ateitininkijai, pasiryžusiai atnaujinti gyvenimą tikėjimu, modernesne katalikybės samprata, savo gyvenimo pavydžiu. Tai ta pati kunigų karta, iš kurios Lenkijoje pašauktas buvo ir Karolis Wojtyla – šventasis Popiežius Jonas Paulius II.
Viktorija Daujotytė


Mamertas Indriliūnas, Bronius Krivickas, Vytautas Mačernis, Pranė Aukštikalnytė, Eugenijus Matuzevičius, Kazys Bradūnas – štai ta karta. Asmenybės-Kūrėjai įrašyti į Lietuvos ir Europos kultūrą.

Mes esam Šiaurės krašto knygos viršelis
Mindaugas Tamošaitis. Mes esam Šiaurės krašto…,2017
Mamerto Indriliūno Raštai knygos viršelis
Mamerto Indriliūno raštai , 2019
Broniaus Krivicko Raštai knygos viršelis
Broniaus Krivicko raštai, 1999
Petro Zablocko Einu per rugienas knygos viršelis
Petras Zablockas. Einu per rugienas, 1992
Vytauto Mačernio Praeinančiam pasauly praeisiu knygos viršelis
Vytautas Mačernis. Praeinančiam pasaulyje praeisiu, 2015
Jurgio Baltrušaičio Dulkės ir žvaigždės knygos viršelis
Jurgis Baltrušaitis. Dulkės ir žvaigždės, 2013
Kazio Bradūno Prie vieno stalo knygos viršelis
Kazys Bradūnas. Prie vieno stalo, 1990
Sietyno knygos viršelis
Sietynas, 1990
Vandos Zaborskaitės Tekančio laiko ženklai knygos viršelis
Vanda Zaborskaitė. Tekančio laiko ženklai, 2017
Iš kun. Česlovo Vasiliausko rankraščių knygos viršelis
Iš kun. Česlovo Kavaliausko rankraščių, 2011