Dievo pasiuntinys, arba Aukštųjų gyvenimo vertybių sargyboje

Virtuali paroda

Visuomeninė organizacija „Sambūris Patirtis“, 2004

Vilniaus savivaldybės Baltojoje salėje 2000.06.10 įkurtas klubas „Sambūris Patirtis”. Įstatuose nurodoma, kad tai – didelę visuomenės gyvenimo patirtį turinčių mokslininkų, švietimo, dvasininkijos, sveikatos, meno ir kultūros veikėjų, ekonomistų, teisininkų, finansininkų, energetikų ir žurnalistų, kaimo reikalų žinovų organizacija. Jos pagrindinis tikslas – išsakyti objektyvią nuomonę įstatymų bei dokumentų projektų, direktyvų rengėjams, įsiteisėjusių Lietuvos Respublikos įstatymų bei nutarimų vykdytojams. Vienas „Sambūrio Patirtis” narių buvo Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Jo credo: Mes esame maža tauta, mums nereikia susiskaldymo, nereikia neapykantos, pavydo, keršto. Ištieskime ranką vieni kitiems, tegul tarp mūsų būna pasitikėjimas ir darna. Šviesos yra ir tamsoje. (Iš: Visuomeninė organizacija „Sambūris Patirtis”. Vilnius : Danielius, 2009. P. 38)