Dievo pasiuntinys, arba Aukštųjų gyvenimo vertybių sargyboje

Virtuali paroda

XX amžiaus Vabalninkas, 2007

Per savo gyvenimą Monsinjoras suspėjo padaryti labai daug darbų, visada buvo labai užimtas. Nežiūrint didelio užimtumo, jis dažnai, garbingų svečių lydimas, lankydavosi Vabalninke. Jo „desante”, kaip mėgdavo sakyti – J. Strielkūnas, alpinistas V. Vitkauskas, poetė R. Skučaitė, vargonininkas B. Vasiliauskas, vargonininkė V. Pekerytė, profesorė V. Daujotytė ir kt. (Iš: XX amžiaus Vabalninkas: datos, įvykiai, žmonės. Panevėžys: Panevėžio sp., 2007. P. 198)