In vino veritas arba „Trijų mylimų“ paradoksai

Nesu Herkaus Kunčiaus kūrybos gerbėja, bet viena naujausių jo knygelių* patraukė savo pavadinimu. Perskaičiau ir nepasigailėjau. Ir ne vien todėl, kad pirmoje esė („Pusmėnulis, nugalėjęs erelį“) Adomo Mickevičiaus mirties faktas įgyja konkrečių lokalinių bei emocinių dimensijų ir iš neutralaus žinojimo virsta išgyventa savastimi, bet ir dėl egzotiškai žybtelėjusio būdvardžio „šãlimas“ vietininko „šalimosè“ (33) bei visai […]

Ar „Pradžios“ turės „Tąsas“ ?

 Tūlas yra įsitikinęs, kad kiekvieno žmogaus gyvenimas romano vertas. Gal ir taip. Bet ar kiekvienas jį parašys? Laima Abraitytė parašė, nors jos „Pradžių“ žanras apdairiai nenurodytas, o kūrinio intencija tesanti palikti „atminimą vaikaičiams. Kai jiems jau parūps, bet nebus ko paklausti“. Tačiau šį kuklų pažintinį tikslą literatūrinis pasakotojos talentas kilsteli iki žodžio meno aukštumų ir […]

VISA ISTORIJA YRA GYVENIMAS*

Dar atsimenantys LRT laidą BŪTOVĖS SLĖPINIAI ir tebesižavintys pagrindiniais jos dalyviais ir kūrėjais turi gerą progą vėl susitikti su vienu iš jų.  Profesorius Edvardas Gudavičius tikrai nenuvils nė vieno, besidominčio istorija apskritai ir Lietuvos istorija konkrečiai. Nors knygos priešlapyje veikalas pristatomas kaip „sakytinės istorijos mokslo šaltinio“ publikacija, drįsčiau priskirti jį mokslo populiarinimo žanrui. Tokią dimensiją […]