KORESPONDENCIJA

„ rašėm lyg laikydami vienas kito ranką…“ *

Nedaug turime epistolinės lietuvių literatūros, o tokios, kurią galėtum skaityti nelyginant Šv. Raštą, suvokdamas jos nekasdienišką, tačiau egzistenciškai būtiną kiekvienam, gyvenančiam ne vien duona, prasmę, lyg ir išvis nebuvo. Na, gal M. K. Čiurlionio LAIŠKAI SOFIJAI**, o dabar – A. J. Greimo ir A. Kašubienės korespondencija.* Pradėjus palyginimu, savaime randasi ir kiti. Visa knyga – […]

Apynio kvapo kerai

Dabar, kai knygų mugės užverstos pseudoliteratūra (ir netgi premijuota!), o mėgėjų paskaitinėti širdys apkarsta nuo surogatų, atsigauni tik paėmęs į rankas kokį Granauską* ar Čigriejų.**… Tuos du raštininkus gretinu ne atsitiktinai, o dėl to, kad jų raštai ir kalba autentiškai reprezentuoja žemaičių ir aukštaičių mentalinę pasaulėvoką, leidžia patirti tikrąjį skaitymo malonumą, kaip ir pridera literatūrai […]