Dievo pasiuntinys, arba Aukštųjų gyvenimo vertybių sargyboje

Virtuali paroda

Vaclovas Aliulis. Vieno žąsiaganio istorija: pasakojimai ir pamąstymai, 2007