Dievo pasiuntinys, arba Aukštųjų gyvenimo vertybių sargyboje

Virtuali paroda

Biržų istorijos apybraižos II, 2008

1941 metais baigęs Biržų gimnaziją, Kazimieras Vasiliauskas pasirinko dvasininko kelią. Sibiro tremtinys, kuriam į Lietuvą pavyko grįžti tik 1969 metais. Profesorė Viktorija Daujotytė K. Vasiliauską vadino vaikščiojančia meile ir paskutinės Rytų Europos idealistų kartos atstovu. (Iš: Biržų istorijos apybraižos II. Vilnius: BMK, 2018. P. 225)